Обліково-економічний факультет
Одеського національного економічного університету
 


Наші партнериДекан факультету
Островський Петро Iванович,
кандидат економiчних наук,доцент
724-07-38, 725-69-01
uefoseu.edu.ua
Заступник декана
Гострик Олексій Маркович,
кандидат економiчних наук,доцент
725-69-01
aliс@mail.od.ua, gostrik_a@mail.ru


Обліково-економічний факультет Одеського національного економічного університету готує фахівців вищої освіти за програмами бакалаврів та магістрів з економіки.

Факультет було створено в 1947 році на базі Одеського кредитно-економічного інституту. За роки свого існування на факультеті підготовлено понад 9 тисяч фахівців з бухгалтерського обліку та аудиту. Зараз на факультеті навчається біля 1000 студентів. Навчальний план передбачає вивчення найсучасніших дисциплін, засвоювання яких забезпечує фахівців знаннями з питань ефективності використання нових і традиційних форм господарювання, підвищення якості облікової та статистичної інформації, ефективності контролю, аналізу господарської діяльності підприємств і аудиту, впровадження нових інформаційних технологій в управління установами та організаціями виробничої і невиробничої сфер з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Підготовка фахівців реалізується за блоково-модульним циклом, а саме:

 • за перші чотири роки студенти одержують підготовку на рівні базової вищої освіти, складають державні іспити з дисциплін, які визначають спеціальність;
 • в магістратурі студенти набувають знань, умінь і навичок магістра з обраної програми, проходять виробничу, переддипломну практику та навчальну бухгалтерію, захищають звіти та магістерську роботу.

Випускники факультету працюють в різних галузях народного господарства, науці в нашому університеті та інших вищих навчальних закладах України та за її межами. Це - висококваліфіковані фахівці з бухгалтерського обліку і аудиту в різних галузях народного господарства, статистики і економічної кібернетики.

Кафедри факультету мають широкі творчі зв'язки з науковими установами, підприємствами, організаціями, міністерствами. На всіх кафедрах факультету ведеться наукова робота та існує аспірантура.

Декан і деканат факультету - це команда однодумців, яка спрямовує всі свої зусилля на чітке виконання умов організації навчального процесу.

Навчальна робота на факультеті організована на впровадження і вдосконалення нових технологій, орієнтованих на пріоритетність індивідуального навчання.

До складу факультету входить 7 кафедр, а саме:

 • Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
  зав. каф. МАКСИМОВА Валентина Федорівна, професор, доктор економічних наук.
 • Кафедра економіки, організації і обліку в АПК
  зав. каф. ДЯЧЕНКО Людмила Едуардівна, професор, канд. економічних наук.
 • Кафедра економічного аналізу
  зав. каф. ВОЛКОВА Ніна Анатоліївна, доцент, кандидат економічних наук.
 • Кафедра інформаційних систем в економіці
  зав. каф. СКОПА Олександр Олександрович, доцент, доктор технічних наук
 • Кафедра економічної кібернетики
  зав. каф. ЯКУБ Євген Соломонович, професор, доктор фізико-математичних наук
 • Кафедра статистики
  зав. каф. ПІДГОРНИЙ Анатолій Захарович, професор,кандидат економічних наук.
 
Факультет розташований у навчальному корпусі №4 за адресою:
м. Одеса, вул. Успенська, 91.
тел.: (048) 725 69 01, 724 37 38.

 

© 2012